اخبار

ایجاد ٨ ایستگاه پالایش آلودگی آنلاین در منطقه ویژه اقتصادی پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ایجاد ٨ ایستگاه پالایش آلودگی آنلاین به صورت دائم در این منطقه خبر داد....

برقراری پرواز شرکت هواپیمایی نفت در مسیر رفت و برگشت تهران - آبادان

مدیر فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان از برقراری پرواز شرکت هواپیمایی نفت در مسیر رفت و برگشت تهران - آبادان خبر داد...

کارگاه آموزشی مدیریت دانش در صنعت نفت

کارگاه آموزشی مدیریت دانش در صنعت نفت با هدف آشنایی فراگیران با مبانی مدیریت دانش و کاربرد آن در صنعت نفت ایران و جهان برگزار شد...

متن کامل سخنرانی افتتاحیه وزیر نفت در نمایشگاه نوزدهم

نوزدهمین نمایشگاه صنعت نفت با سخنرانی برانگیزاننده بیژن زنگنه وزیر نفت افتتاح شد. سخنرانی زنگنه در حقیقت مانیفست صنعت نفت در یک سال است که می‌خوانید...
لیست کامل اخبار